Košická ultrasonografická škola, plus, n.o.

Pripravujeme pre Vás USG kurz, základy ultrasonografie v neonatológii

Dátum konania/ Date: 3– 4. november 2017
Course venue/ Miesto konaniaUniverzitna nemocnica L. Pasteura, Kluby zamestnancov UNLP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice/ University Hospital, Trieda SNP No. 1, 04013 Kosice, Slovak Republic
GPS:48°43´19.69N 21°14´20.88E
Maximálny počet účastníkov/ Max participants: 15
Registration fee/ Poplatok: „max. 170 Euro“ (zahŕňa – kurzovné, kredity CME, obed, káva občerstvenie počas prestávok)
Program kurzu:Neonatologicky_kurz

 

 

Registration form / Záväzná prihláška

Name, surname, titles (Meno, Priezvisko, titul): *

Organization (Organizácia):

Mobil phone number (Tel. číslo): *

@ email(Váš kontaktný mail): *

Notes (poznámka):**

* Required fields, Please fill in all fields correctly/ Povinné polia, vyplňte prosím korektne všetky polia

** Notes (poznámka)please complete If you would like information about accommodation/ Vyplňte v prípade, ak máte ďalšie požiadavky na organizátorov podujatia napr. zabezpečenie ubytovania...

© 2017 modernewebstranky.sk | Made with in Slovakia