KUS

Košická ultrasonografická škola, plus, n.o.

Chest ultrasound, september – September 2021 – EUROSON School – Canceled

AKTUALIZÁCIA-UPDATE

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu (COVID-19), sme sa po 
diskusiách organizačného výboru rozhodli, presunúť pripravovaný Kurz 
Chest ultrasound o jeden rok na termín: 23.-25. September 2021.

Avšak, vzhľadom na neistý vývoj pandémie na jeseň 2021 a vzhľadom na 
organizačnú náročnosť Euroson School, sme sa rozhodli tento kurz 
definitivne zrušiť, čo nás veľmi mrzí.

Ďakujeme za vašu dôveru.

S pozdravom,

doc. MUDr. M. Kuchta, CSc.
riaditeľ KUS

MUDr. Božena Nováková-Palovičová, PhD.
člen výboru KUS

doc. dr. med. Jan Tuma
odborný garant

 

 

Dear Colleagues,

considering the current epidemiological situation (COVID-19), after 
discussions of the organizing committee, we decided to move the 
upcoming Chest Ultrasound course by one year to the deadline: 
23rd-25th September 2021.

However, due to the uncertain development of the pandemic in the 
autumn of 2021 and due to the organizational complexity of the Euroson 
School, we have decided to definitively cancel this course, which we 
are very sorry about.

Thank you for your trust and we greet you.
Many greetings.

  Sincerely,

doc. MD. M. Kuchta, CSc.
director of KUS

Bozena Novakova-Palovičová, PhD.
member of the KUS Committee

doc. dr. med. Jan Tuma
Chief Expert

 

 

Ultrazvukový kurz zaoberajúci sa témou hrudníkaultrazvukovy-kurz

ktorý pre Vás pripravuje

Košická ultrasonografická škola plus, n.o.

Ultrazvuk hrudníka je oficiálnym podujatím EUROSON School, zaregistrovanú akciu nájdete na:

 European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB)

 

Dátum konania/ Date: 23.-25. September 2021
Course venue/ Miesto konaniaUniverzitna nemocnica L. Pasteura, Kluby zamestnancov UNLP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice/ University Hospital, Trieda SNP No. 1, 04013 Kosice, Slovak Republic
GPS:48°43´19.69N 21°14´20.88E
Maximálny počet účastníkov/ Max participants: 20
Registration fee/ Poplatok:300€
Program kurzu:CHEST-ULTRASOUND-Program

Registrácia na kurz/Registration form:

  Name, surname, titles (Meno, Priezvisko, titul): *

  Address of workplace (Adresa pracoviska):

  Mobil phone number (Tel. číslo): *

  @ email(Váš kontaktný mail): *

  Notes (poznámka):**

  * Required fields, Please fill in all fields correctly/ Povinné polia, vyplňte prosím korektne všetky polia

  ** Notes (poznámka)please complete If you would like information about accommodation/ Vyplňte v prípade, ak máte ďalšie požiadavky na organizátorov podujatia napr. zabezpečenie ubytovania...

  ÁNO / YESNIE / NO * Súhlasim s podmienkami o ochrane osobných údajov GDPR / I agree to the GDPR Privacy Policy

   

  © 2023 modernewebstranky.sk | Made with in Slovakia