KUS

Košická ultrasonografická škola, plus, n.o.

Chest ultrasound, september 2020- Update

AKTUALIZÁCIA-UPDATE

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu (COVID-19), sme sa po diskusiách organizačného výboru rozhodli, presunúť pripravovaný Kurz Chest ultrasound o jeden rok na termín:

 

23.-25. September 2021.

Sledujte našu webovú stránku.

 

Ďakujeme za vašu dôveru a pozdravujeme vás.

 

S pozdravom,

doc. MUDr. M. Kuchta, CSc.

riaditeľ KUS

MUDr. Božena Nováková-, PhD.

člen výboru KUS

doc. dr. med. Jan Tuma

odborný garant

 

A pod tým uviesť anglický preklad:

 

Dear Colleagues,

 

considering the current epidemiological situation (COVID-19), after discussions of the organizing committee, we decided to move the upcoming Chest Ultrasound course by one year to the deadline:

 

23rd-25th September 2021.

 

Follow our website, please.

 

Thank you for your trust and many greetings.

 

Sincerely,

doc. MD. M. Kuchta, CSc.

director of KUS

Bozena Novakova, PhD.

member of the KUS Committee

doc. dr. med. Jan Tuma

Chief Expert

 

 

Ultrazvukový kurz zaoberajúci sa témou hrudníkaultrazvukovy-kurz

ktorý pre Vás pripravuje

Košická ultrasonografická škola plus, n.o.

Ultrazvuk hrudníka je oficiálnym podujatím EUROSON School, zaregistrovanú akciu nájdete na:

 European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB)

 

Dátum konania/ Date: 23.-25. September 2021
Course venue/ Miesto konaniaUniverzitna nemocnica L. Pasteura, Kluby zamestnancov UNLP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice/ University Hospital, Trieda SNP No. 1, 04013 Kosice, Slovak Republic
GPS:48°43´19.69N 21°14´20.88E
Maximálny počet účastníkov/ Max participants: 20
Registration fee/ Poplatok:300€
Program kurzu:CHEST-ULTRASOUND-Program

Registrácia na kurz/Registration form:

Name, surname, titles (Meno, Priezvisko, titul): *

Address of workplace (Adresa pracoviska):

Mobil phone number (Tel. číslo): *

@ email(Váš kontaktný mail): *

Notes (poznámka):**

* Required fields, Please fill in all fields correctly/ Povinné polia, vyplňte prosím korektne všetky polia

** Notes (poznámka)please complete If you would like information about accommodation/ Vyplňte v prípade, ak máte ďalšie požiadavky na organizátorov podujatia napr. zabezpečenie ubytovania...

ÁNO / YESNIE / NO * Súhlasim s podmienkami o ochrane osobných údajov GDPR / I agree to the GDPR Privacy Policy

 

© 2020 modernewebstranky.sk | Made with in Slovakia