KUS

Košická ultrasonografická škola, plus, n.o.

Chest ultrasound, september 2020

Ultrazvukový kurz zaoberajúci sa témou hrudníkaultrazvukovy-kurz

ktorý pre Vás pripravuje

Košická ultrasonografická škola plus, n.o.

Ultrazvuk hrudníka je oficiálnym podujatím EUROSON School, zaregistrovanú akciu nájdete na:

 European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB)

 

Dátum konania/ Date: 24. –27. September 2020
Course venue/ Miesto konaniaUniverzitna nemocnica L. Pasteura, Kluby zamestnancov UNLP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice/ University Hospital, Trieda SNP No. 1, 04013 Kosice, Slovak Republic
GPS:48°43´19.69N 21°14´20.88E
Maximálny počet účastníkov/ Max participants: 20
Registration fee/ Poplatok:300€
Program kurzu:CHEST-ULTRASOUND-Program

Registrácia na kurz/Registration form:

Name, surname, titles (Meno, Priezvisko, titul): *

Address of workplace (Adresa pracoviska):

Mobil phone number (Tel. číslo): *

@ email(Váš kontaktný mail): *

Notes (poznámka):**

* Required fields, Please fill in all fields correctly/ Povinné polia, vyplňte prosím korektne všetky polia

** Notes (poznámka)please complete If you would like information about accommodation/ Vyplňte v prípade, ak máte ďalšie požiadavky na organizátorov podujatia napr. zabezpečenie ubytovania...

ÁNO / YESNIE / NO * Súhlasim s podmienkami o ochrane osobných údajov GDPR / I agree to the GDPR Privacy Policy

 

© 2020 modernewebstranky.sk | Made with in Slovakia