KUS

Košická ultrasonografická škola, plus, n.o.

EUROSON: Advanced Abdominal Pediatric Ultrasound Course

Názov kurzu: Refresher Ultrasound Course: Abdominal, Doppler and CEUS

Dátum konania/ Date: 4.-5.4.2008

Course venue/ Miesto konania: Kluby zamestnancov UN LP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
GPS: 48°43´19.69N 21°14´20.88E
Maximálny počet účastníkov/ Max participants: 30

Program:

Advanced_EUROSON042008

FOTOGALÉRIA:

© 2024 modernewebstranky.sk | Made with in Slovakia