KUS

Košická ultrasonografická škola, plus, n.o.

EUROSON- Doppler and CEUS-Ultrasound

Názov kurzu: Doppler and CEUS-Ultrasound

Dátum konania/ Date: 12.-14.11.2009

Course venue/ Miesto konania: Kluby zamestnancov UN LP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
GPS: 48°43´19.69N 21°14´20.88E
Maximálny počet účastníkov/ Max participants: 30

Program:

Doppler-CEUS2009

FOTOGALÉRIA:

© 2024 modernewebstranky.sk | Made with in Slovakia