KUS

Košická ultrasonografická škola, plus, n.o.

Realizované kurzy


EUROSON School: USG kurz Nephrologic and Urologic Ultrasound

Organizujúci subjekt:
LF UPJŠ Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
SGUM Švajčiarsko Doc. MUDr. J. Tuma, Prof. dr. med. A. Bock,
SSUM MUDr. Jozef Beňačka, Piešťany
Doc. MUDr. František Záťura, Olomouc
Košická ultrasonografická škola

Abdominal Dopller Course

Organizujúci subjekt:
LF UPJŠ a FNLP
Švajčiarska spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SGUM)
Košická ultrasonografická škola (KUS)
Lekárska fakulta UPJŠ

Kurz 1: Ultrazvuk Abdomen

Organizujúci subjekt:
Švajčiarska spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SGUM)
Košická ultrasonografická škola (KUS)
LF UPJŠ
FN LP

© 2020 modernewebstranky.sk | Made with in Slovakia