KUS

Košická ultrasonografická škola, plus, n.o.

Základný kurz ultrasonografie na tému: ABDOMEN

Názov kurzu: Basic Course Abdomen

Dátum konania/ Date: 8.-10.11.2007

Course venue/ Miesto konania: Kluby zamestnancov UN LP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
GPS: 48°43´19.69N 21°14´20.88E
Maximálny počet účastníkov/ Max participants: 30

PROGRAM:

Basic Course Abdomen program

FOTOGALÉRIA:

© 2024 modernewebstranky.sk | Made with in Slovakia