KUS

Košická ultrasonografická škola, plus, n.o.

Základný kurz ultrasonografie

V ultrazvukovom kurze základy USG je aplikovaná metodika praktickej výučby ultrasonografie podľa troch  nemecky hovoriacich odborných spoločnosti (CH, D, A). Pre praktické cvičenia v týchto kurzoch platí, že 1 učiteľ pracuje intenzívne so skupinou max. 4-5 účastníkov na jednom ultrazvukovom prístroji. Počas každej vyučovacej hodiny vidia účastníci v jednotlivých  skupinách 2 rôznych pacientov.

Dátum konania/ Date:
4. – 6. november 2016

Course venue/ Miesto konania:
Integrované poradenské centrum Nové Zámky, Michalská Bašta 29

GPS:
47° 58′ 59.4696629″ N
18° 9′ 28.7896729″ E

Maximálny počet účastníkov/ Max participants:
20

Registration fee/ Poplatok:
300€ (zahŕňa – kurzovné, kredity, káva a občerstvenie počas prestávok)

Program kurzu nájdete tu:

zakladny_kurz_program-2016-nz

Galéria:

© 2024 modernewebstranky.sk | Made with in Slovakia