Košická ultrasonografická škola, plus, n.o.

Základy ultrasonografie v neonatológii

ultrazvukovy-kurz

Košická ultrasonografická škola plus, n.o.

pre Vás pripravuje

Ultrasonografiu v neonatológii

Dátum konania/ Date: 26-27.4.2019
Course venue/ Miesto konaniaUniverzitna nemocnica L. Pasteura, Kluby zamestnancov UNLP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice/ University Hospital, Trieda SNP No. 1, 04013 Kosice, Slovak Republic
GPS:48°43´19.69N 21°14´20.88E
Maximálny počet účastníkov/ Max participants: 15
Registration fee/ Poplatok:190€
Program kurzu:NEONATOLOGY-ULTRASOUND-Program

Registration form (Prihláška):

Name, surname, titles (Meno, Priezvisko, titul): *

Address of workplace (Adresa pracoviska):

Mobil phone number (Tel. číslo): *

@ email(Váš kontaktný mail): *

Notes (poznámka):**

* Required fields, Please fill in all fields correctly/ Povinné polia, vyplňte prosím korektne všetky polia

** Notes (poznámka)please complete If you would like information about accommodation/ Vyplňte v prípade, ak máte ďalšie požiadavky na organizátorov podujatia napr. zabezpečenie ubytovania...

ÁNO / YESNIE / NO * Súhlasim s podmienkami o ochrane osobných údajov GDPR / I agree to the GDPR Privacy Policy

© 2018 modernewebstranky.sk | Made with in Slovakia