KUS

Košická ultrasonografická škola, plus, n.o.

Základy ultrasonografie v neonatológii

Dátum konania/ Date: 3– 4. november 2017
Course venue/ Miesto konania: Kluby zamestnancov UN LP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
GPS: 48°43´19.69N 21°14´20.88E
Maximálny počet účastníkov/ Max participants: 15

Registration fee/ Poplatok: „max. 170 Euro“  (zahŕňa – kurzovné, kredity CME, obed, káva a občerstvenie počas prestávok)

Program kurzu nájdete tu:
Neonatologicky_kurz

© 2020 modernewebstranky.sk | Made with in Slovakia