KUS

Košická ultrasonografická škola, plus, n.o.

Spolupracujúce firmy


Organizátori, spoluorganizátori a členovia KUS srdečne ďakujú za podporu a spoluprácu nasledujúcim firmám a organizáciám, bez ktorých ústretovosti by sa tieto vzdelávacie akcie a kurzy nemohli organizovať:

HITACHI-ALOKA
BK ProFocus
Esaote
GE Healthcare
Siemens
Toshiba
WEGA

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Nestle Nutrition
Sanofi Aventis
SaD Pharma
Vifor

© 2024 modernewebstranky.sk | Made with in Slovakia