KUS

Košická ultrasonografická škola, plus, n.o.

Základy ultrasonografie v neonatológii

ultrazvukovy-kurz

Košická ultrasonografická škola plus, n.o.

pre Vás pripravuje

Ultrasonografiu v neonatológii

Dátum konania/ Date: 26-27.4.2019
Course venue/ Miesto konaniaUniverzitna nemocnica L. Pasteura, Kluby zamestnancov UNLP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice/ University Hospital, Trieda SNP No. 1, 04013 Kosice, Slovak Republic
GPS:48°43´19.69N 21°14´20.88E
Maximálny počet účastníkov/ Max participants: 15
Registration fee/ Poplatok:190€
Program kurzu:NEONATOLOGY-ULTRASOUND-Program

© 2024 modernewebstranky.sk | Made with in Slovakia