KUS

Košická ultrasonografická škola, plus, n.o.

Chest ultrasound

Ultrazvukový kurz zaoberajúci sa témou hrudníkaultrazvukovy-kurz

ktorý pre Vás pripravuje

Košická ultrasonografická škola plus, n.o.

Ultrazvuk hrudníka je oficiálnym podujatím EUROSON School na

 European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB)

 

EUROSON SCHOOL: Chest Ultrasound

 

 

Dátum konania/ Date: 23.-25. September 2021
Course venue/ Miesto konaniaUniverzitna nemocnica L. Pasteura, Kluby zamestnancov UNLP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice/ University Hospital, Trieda SNP No. 1, 04013 Kosice, Slovak Republic
GPS:48°43´19.69N 21°14´20.88E
Maximálny počet účastníkov/ Max participants: 20
Registration fee/ Poplatok:300€
Program kurzu:CHEST-ULTRASOUND-Program

 

© 2023 modernewebstranky.sk | Made with in Slovakia