KUS

Košická ultrasonografická škola, plus, n.o.

Základy ultrasonografie v neonatológii, dočasne pozastavnený

ultrazvukovy-kurz

Košická ultrasonografická škola plus, n.o.

pre Vás pripravuje

Ultrasonografiu v neonatológii

Dátum konania/ Date: dočane pozastvený
Course venue/ Miesto konaniaUniverzitna nemocnica L. Pasteura, Kluby zamestnancov UNLP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice/ University Hospital, Trieda SNP No. 1, 04013 Kosice, Slovak Republic
GPS:48°43´19.69N 21°14´20.88E
Maximálny počet účastníkov/ Max participants: 15
Registration fee/ Poplatok:220€
Program kurzu:v príprave ...

  Name, surname, titles (Meno, Priezvisko, titul): *

  Address of workplace (Adresa pracoviska):

  Mobil phone number (Tel. číslo): *

  @ email(Váš kontaktný mail): *

  Notes (poznámka):**

  * Required fields, Please fill in all fields correctly/ Povinné polia, vyplňte prosím korektne všetky polia

  ** Notes (poznámka)please complete If you would like information about accommodation/ Vyplňte v prípade, ak máte ďalšie požiadavky na organizátorov podujatia napr. zabezpečenie ubytovania...

  ÁNO / YESNIE / NO * Súhlasim s podmienkami o ochrane osobných údajov GDPR / I agree to the GDPR Privacy Policy

   

  © 2023 modernewebstranky.sk | Made with in Slovakia