KUS

Košická ultrasonografická škola, plus, n.o.

Abdominal Dopller Course

Organizujúci subjekt:
LF UPJŠ a FNLP
Švajčiarska spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SGUM)
Košická ultrasonografická škola (KUS)
Lekárska fakulta UPJŠ

Kurz 1: Ultrazvuk Abdomen

Organizujúci subjekt:
Švajčiarska spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SGUM)
Košická ultrasonografická škola (KUS)
LF UPJŠ
FN LP

© 2020 modernewebstranky.sk | Made with in Slovakia